Zkoušky z výkonu

Pokud naši psi projeví lovecké vlohy, snažíme se s nimi vykonat lovecké zkoušky slídičů.

  ALBION PEPINOS     
  USCHO BOY PEPINOS