Naši psi

Zde máte možnost seznámit se  s naší psí smečkou
RODOKMENY

PSI

CH CZ ALBION PEPINOS (ALBI) - in memoriam

JCH, CH CZ  USCHO BOY PEPINOS (BADY)-in memoriam  
 

FENY