NAŠE HISTORIE

Prvního kokra si pořídil manžel v roce 1983 za účelem potřeby pro myslivost. Byl jím zlatý pes jménem ELCH Z NOVÉ LOUKY  od chovatele pana Josefa Dolejše z Horní Břízy. Tento pejsek byl velmi učenlivý a byl připraven ke zkouškám lovecké upotřebitelnosti. Bohužel jeho život skončil ve stáří jednoho roku pod koly autobusu.
Bez psího kamaráda bylo smutno, tak jsme si pořídili od stejného chovatele FLINTA Z NOVÉ LOUKY, který byl o rok mladším bratrem ELCHA, neboť pocházel ze stejných rodičů. Tento náš věrný přítel odešel do psího nebe ve věku 10 let.
Oba tito pejsci byli s rodokmenem, avšak kromě jarních svodů neabsolvovali žádnou výstavu, ani lovecké zkoušky.
Musím se také zmínit, že po dlouhou dobu jsem měla milou kolegyni v práci a nadále mám přítelkyni a kamarádku - paní Zdeničku Komárkovou. Chovatelům a přátelům anglického kokra není třeba tuto obětavou členku KCHLS, chovatelku a obdivovatelku zejména "kokříků" více představovat. Jí především patří dík za to, že jsme se začali chovem anglického kokra intenzívněji zabývat. Právě Zdenička Komárková nám pomohla překonat smutek nad ztrátou FLINTA. Pomocí jejího kontaktu jsme si pořídili zlatého psa ALBION PEPINOS od pana Josefa Ouzkého. V té době jsem se stala členkou KCHLS  a počali jsme sbírat zkušenosti a poznávat nové přátelé na výstavách.
ALBI se zúčastnil mnoha výstav, získal titul "Šampion ČR" a úspěšně absolvoval ZV a BZ. Byl to povahově vyjímečný pes, velký dobrák a náš nejlepší kamarád. O to větší byl náš smutek, když náhle ve spánku zemřel na selhání srdce ve věku 7 let.
Každý chovatel, kterého taková smutná událost potkala ví, že nejlepší "náplastí" je pořízení nového domácího mazlíčka. Začali jsme se Zdeničkou Komárkovou "žhavit" telefonní linky známých chovatelů za účelem sehnání nového štěňátka. Výsledkem bylo, že jsme si do 48 hodin po oné smutné ztrátě vezli domu ze Skochovic opět od pana Josefa Ouzkého tříměsíčního hnědého pejska USCHO BOY PEPINOS (Bady).
S ním jsme se zúčastňovali pravidelně výstav, kde získal mnoho ocenění, mimo jiné také titul "Junior šampion ČR" a "Šampion ČR. I na zkouškách z výkonu předvedl své kvality, byl druhý v I.ceně z 30 předvedených slidičů.
Tak kvalitních úspěchů bychom však nedocílili bez pomoci našich přátel a kamarádů. Proto na této stránce patří poděkování zejména paní Zdeně Komárkové, která byla od počátku nápomocna nejenom radou, ale pomáhala nám sehnat štěňata, učila stříhat a udržovat exteriér našich miláčků. Absolvuje s námi a fandí nám na většině výstav. Dále také panu Josefu Ouzkému (Boy Pepinos) bez jehož štěňátek (Albion,Uscho ) bychom se nemohli radovat z úspěchů našich miláčků. Velký dík patří také p. Petru Studeníkovi(Black Petrs) za cenné a nezištné rady a doporučení, týkající se zejména úpravy exteriéru a způsobu předvedení psů na výstavách. Velké poděkování patří též p. Pavlu Šulckovi ( z Vejminku) za jeho cenné rady týkající se zejména výběru jedinců, úpravy exteriéru, pomoc při krytí a zejména za jeho ROZINKU Z VEJMINKU, fenku černou s pálením (je to naše tryskomyš, neustále plná elánu).
V roce 2002 jsme Badíkovi přivezli z Polska nevěstu, černou fenku AFFRU Z CZEKOLADOWEJ CHATKI. A v roce 2004 se naše smečka rozrostla o dalšího člena. Z našeho prvního vrhu jsme si nechali fenku hnědou s pálením ANELI SOLAR VALLEY (Nela). V roce 2008 nám tato fenka dala 7 krásných štěňátek. Z tohoto vrhu jsme si nechali hnědou fenku s pálením jménem ELLA BOY SOLAR VALLEY.  V říjnu 2010 nás náhle a zcela něčekaně opustil Badík a odešel do psího nebe.  V lednu 2011 se naší Ellince narodila první krásná štěňátka. Z tohoto vrhu jsme si nechali fenku černou s pálením HANY SOLAR VALLEY. Takže máme doma opět psí miminko a je u nás zase veselo. V červenci 2014 nás ve věku 12 let oputila AFFRA Z CZEKOLADOWEJ CHATKI, která byla společně s Badíkem (USCHO BOY PEPINOS) zakladateli našich odchovů s kvalitními povahovými vlastnostmi a genem hnědého zbarvení pro další odchovy.
V roce 2017  jsme s celou naší stávající smečkou (ANELI SOLAR VALLEY, ELLA BOY SOLAR VALLEY, HANY SOLAR VALLEY a ROZINKOU Z VEJMINKU změnili bydliště.

 

Aktualizováno 20.12.2017